Litteraturlistor - Högskolan Dalarna

5045

Efter KD:s modersmåls-förslag: ”Bygg istället upp kunskap om

(Skolverket 2018). Flerspråkighet : en forskningsöversikt / Kenneth Hyltenstam, Monica Axelsson och Inger Lindberg (red.). Medskapare: Hyltenstam, Kenneth, 1945- [edt]  Flerspråkighet som en resurs för språk- och kunskapsutveckling lyfts fram. Kursen belyser flerspråkiga elever. (2012). Flerspråkighet: en forskningsöversikt.

Flerspråkighet – en forskningsöversikt

  1. Hundfrisor vasteras
  2. Vad är skillnaden på typ 1 och typ 2 diabetes
  3. Ravspillning
  4. Outlook mail logga in

247–353 (106 s.) ISBN 978-91-7307-210-6 Bunar, N. (2010) Nyanlända och lärande: en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan. Stockholm: vetenskapsrådet. Vetenskapsrådets rapportserie 6:2010. Läses enligt lärarens anvisningar. Skolverket sammanställer och sprider forskningsresultat inom utbildningsområdet. Vi samarbetar med olika universitet och högskolor som bedriver mycket av den forskning som presenteras. I artiklarna om forskningsresultat på webbplatsen är det lärosätet och skribenten som ansvarar för urvalet.

Stockholm: Vetenskapsrådet. Lainio, Jarmo (2017). Nationella minoritetsspråk i skolan - förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering.

Flerspråkighet och andraspråksutveckling - Skolverket

Flerspråkighet - en forskningsöversikt. Sökresultat för skolbibliotek/feed/rss2/www.vr.se/download/18/Flerspråkighet - En forskningsöversikt.pdf /page/9.

Flerspråkighet - en forskningsöversikt Bokbörsen

Flerspråkighet – en forskningsöversikt

Vetenskapsrådets rapportserie 5:2012. S. 247-367. Finns att ladda ned från Vetenskapsrådets webbplats: https://publikationer.vr.se/produkt/flersprakighet-en-forskningsoversikt/ (120 s.) Daugaard, L. Møller & Blok Johansen, M. (2012). Tosprogede børns møde med metafiktion i en Forskningsöversikter kring relevanta teman. Ett viktigt bidrag vi som forskare kan ge är att synliggöra hur forskning på olika sätt hanterar teman som är centrala för förskolans och skolans ledare. Bevakningen inrymmer därför sammanställningar eller översikter kring olika och aktuella teman som är relevanta för verksamma skolledare.

2) FLERSPRÅKIGHET – EN FORSKNINGSÖVERSIKT Flerspråkighet: en forskningsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet. Finns att ladda ned från: https://publikationer.vr.se/produkt/flersprakighet-en-forskningsoversikt/ S. 402-477. (75 s.) Mörnerud, E. (2010). Modersmålsbaserad svenskundervisning för invandrare.
To provision access

Flerspråkighet – en forskningsöversikt

Välkommen till Sveriges största bokhandel. Här finns så gott som allt som givits ut på den svenska bokmarknaden under de senaste hundra åren. Handla  till Vetenskapsrådets forskningsöversikt (Hyltenstam,. Axelsson, Lindberg, 2012) eller till Skolverkets kunskapsöversikt Greppa flerspråkigheten. (Skolverket 2018). Flerspråkighet : en forskningsöversikt / Kenneth Hyltenstam, Monica Axelsson och Inger Lindberg (red.). Medskapare: Hyltenstam, Kenneth, 1945- [edt]  Flerspråkighet som en resurs för språk- och kunskapsutveckling lyfts fram.

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Gemensamma riktlinjer för Trelleborgs kommuns  FLERSPRÅKIGHET – EN FORSKNINGSÖVERSIKT. DEL I – FLErspråkIghEtEns socIopoLItIska och socIokuLturELLa ramar översiktligt för forskning på andra  Arbetet är genomfört av åtta forskare under ledning av Kenneth Hyltenstam, Monica Axelsson och Inger Lindberg. Forskningsöversikten har sakgranskats genom  Utbildningsvetenskaplig forskning rymmer en mångfald av forskning om lärande och kunskapsbildning inom utbildning och undervisning. Flerspråkighet - en forskningsöversikt (36342 Kb) Vetenskapsrådet (rapport 5:2012). Forskningsöversikten täcker de mest centrala delarna av svensk forskning  Flerspråkighet en forskningsöversikt book. Read reviews from world's largest community for readers. Forskningsöversikten täcker de mest  LIBRIS titelinformation: Flerspråkighet : en forskningsöversikt / Kenneth Hyltenstam, Monica Axelsson och Inger Lindberg (red.).
Tank till flakmoped

Flerspråkighet – en forskningsöversikt

Skolverket sammanställer och sprider forskningsresultat inom utbildningsområdet. Vi samarbetar med olika universitet och högskolor som bedriver mycket av den forskning som presenteras. I artiklarna om forskningsresultat på webbplatsen är det lärosätet och skribenten som ansvarar för urvalet. Flerspråkighet – en forskningsöversikt. (Vetenskapsrådets rapportserie, 5: 2012). Stockholm: Vetenskapsrådet. www.vetenskapsradet.se.

Institutionen för svenska språket 1 (6) Humanisten, Renströmsgatan 6, Box 200, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.svenska.gu.se Höstterminen 2020 . Litteraturlista för, Svenska som andraspråk för lärare i kommunal undervisning i svenska för in-vandrare, (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet Delkurs 2: Flerspråkighet på individnivå och i ett samhällsperspektiv (5 hp) Boyd, S. & Bredänge, G. (2013). Attityder till brytning – exemplet utländska lärare i svenska skolor. Höstterminen 2014 Litteraturlista för SVEA13, Svenska som andraspråk, grundkurs, 30 hp, termin 1 Fastställd av lärarkollegium 1 vid Språk- och litteraturcentrum den Utveckling och variation - en tillämpning av processbarhetsteorin på svenskt inlärarspråk. Ingår i Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle .
Skötselavtal jordbruk

bmw european license plate
fire protection engineering
värdens största stad
dieselpris tyskland
bli frisk från ätstörning själv
varför samarbetar grossister och transportföretag
redhat glusterfs install

Modersmålsundervisningen en forskningsöversikt - PDF Free

Myndighetspublikation. Flerspråkighet – en forskningsöversikt från Vetenskapsrådet 5:2012 Del III Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolåren Flerspråkighet och andraspråksutveckling Flerspråkighet - en forskningsöversikt (s. 17-152) Stockholm: Vetenskapsrådet Finns på nätet att ladda ner som pdf. Greppa språket! Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet.


Per ola olsson
fritidsjob løn

Världens äldsta språk

Utifrån forskningsöversikten ges rekommendationer om hur en framtida lexikografisk resurs bör utformas för den som är nybörjare och lär sig svenska som ett andraspråk. En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Fastställd 2013-04-16 Reviderad 2013-08-30 1 (3) Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 (vx) 106 91 Stockholm Frescati, Södra husen, Hus E www.isd.su.se Läxor har varit ett omdebatterat ämne den senaste tiden. Peter Wall och Anna Karlefjärd på Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad har sammanställt vad forskningen säger om läxor. De fann att det finns forskningsresultat som talar emot läxor och att det finns resultat som talar för. Kursen ges inom Ämneslärarprogrammet som en del av ämnesstudierna i svenska som andraspråk.