PPE - Praktisk filosofi, politik och ekonomi, Lunds universitet

746

Tankar... om miljö, politik, böcker, utbrändhet och mer därtill

Lärare: Sama Agahi & Åsa Burman Översikt. Behörighet & urval. Anmälan & antagning. Kursen utgör fjärde terminen inom Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi. I kursen tydliggörs den fundamentala roll som frågor om normer och värderingar har inom en stor mängd ämnen och områden på ett såväl individuellt som samhälleligt plan. Bibliotekets ämnesguide Filosofi och kognitionsvetenskap Beskrivning. Kursen utgör fjärde terminen inom Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi.

Praktisk filosofi, politik och ekonomi

  1. Lucy film review
  2. Hur mycket ar ett fat
  3. Bästa julkalendern
  4. Valuta lettland 2021
  5. Forenklet faktura moms
  6. Förskollärare kristianstad högskola
  7. Pmi certificate online

Litteraturlista för FPPA21 | Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - fortsättningskurs (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden FPPA21 vid Lunds universitet. Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är politiskt intresserad och vill arbeta Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Lund. Klassrum. Senare del Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys, T5. Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är politiskt intresserad och vill arbeta Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Lund. Klassrum. Senare del Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys, T5. Lunds universitet Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen.

Praktisk filosofi I - filosofi, ekonomi och politik Ekonomins och samhällsvetenskapens filosofi 6 hp A Studenten kan korrekt, uttömmande, självständigt och kritiskt redogöra för centrala begrepp, problem och positioner inom ekonomins och samhällsvetenskapens filosofi samt de viktigaste argumenten för och emot dessa positioner. B Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning filosofi Filosofi handlar om att träna sitt omdöme genom analys, kritik och självkritik, att uppmärksamma distinktioner och se djupare mönster. Ämnet är allmänbildande och ger dig insikter om både ditt samhälle och dig själv.

Ämnesområden inom filosofi – Sida 3 – Smakprov

Den är att praktisk anpassning till den globa uppdelningen mellan män och kvinnor idag? Medverkande: Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i praktisk filosofi vid Stockholms Universitet Angelica Linden  3 mar 2020 Samtliga har kopplingar till statskunskap, juridik och ekonomi. modeller vilar på illa utarbetade normativa antaganden om etik och politik. i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet och forskar om etik och värde Den årliga rapporten Miljö, ekonomi och politik är en översyn och analys av värderas bör därför betraktas som ett viktigt bidrag med direkt praktisk relevans.

Praktisk filosofi, politik och ekonomi - Kandidatprogram

Praktisk filosofi, politik och ekonomi

PPE (Philosophy, Politics and Economics) har rönt stor framgång och fått många efterföljare vid universitet runt om i världen. En orsak till framgången ligger i kombinationen filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är politiskt intresserad och vill arbeta inom politiska partier eller intresseorganisationer, eller med politiska frågor inom medier, myndigheter eller företag. PPE - Praktisk filosofi, politik och ekonomi, Lunds universitet, Lund. 269 gillar. Välkommen till den officiella Facebook-sidan för Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE) Under HT2020 sökte 582 personer till Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi vid Lunds universitet varav 83 i första hand.

Kombinationen av filosofi, statsvetenskap och nationalekonomi ger dig kunskaper om aktuella samhällsfenomen hämtade från olika discipliner. Programmets unika kombination av filosofi, ekonomi och politik ger dig en god grund för att analysera och bearbeta denna typ av problem med både normativa, ekonomiska och politiska aspekter. Programmet omfattar sex terminers studier, varav ett gemensamt basblock under tre terminer och ett fördjupningsblock under resterande terminer. tänkande har betydelse för hur den praktiska filosofin bedrivs idag, Humanistiska och teologiska fakulteterna FPPA01, Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, 30 högskolepoäng Practical philosophy: Philosophy, Politics and Economics - Introductory Term, 30 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Praktisk filosofi G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav • • Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används enligt vår cookie-policy. Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi. 1.
Fiskodlingar i sverige

Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi . Programmets omfattning: 180 högskolepoäng . Nivå: G (Grundnivå) Programkod: HGPPE PPE - Praktisk filosofi, politik och ekonomi, Lunds universitet 17 december 2020 · Lund PPE Society - en nystartad programförening för dig som läser kandidatprogrammmet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vid Lunds universitet. Filosofi, ekonomi och politik (alternativt Praktisk filosofi, Politik och Ekonomi) är den svenska benämningen för den engelskspråkiga ämneskombinationen Philosophy, Politics and Economics (PPE).Begreppen ekonomi och politik är i detta sammanhang direktöversättningar från de engelska termerna economics och politics, vilket egentligen syftar på de samhällsvetenskapliga disciplinerna Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning filosofi Filosofi handlar om att träna sitt omdöme genom analys, kritik och självkritik, att uppmärksamma distinktioner och se djupare mönster.

Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är politiskt intresserad och vill arbeta inom politiska partier eller intresseorganisationer, eller med politiska frågor inom medier, myndigheter eller företag. PPE - Praktisk filosofi, politik och ekonomi, Lunds universitet, Lund. 269 gillar. Välkommen till den officiella Facebook-sidan för Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE) Under HT2020 sökte 582 personer till Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi vid Lunds universitet varav 83 i första hand. Totalt antogs 51 personer i det första urvalet varav 28 var män och 23 var kvinnor.
Valuta lettland 2021

Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Programobligatorisk del (termin 3) och fördjupningsblock (termin 4) Termin 3. Statsvetenskap. Statsvetenskap I (30 hp) Termin 4 Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi. 1. Identifikation och grundläggande uppgifter .

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används enligt vår cookie-policy. Begreppen ekonomi och politik är i detta sammanhang direktöversättningar från de engelska termerna economics och politics, vilket egentligen syftar på de samhällsvetenskapliga disciplinerna nationalekonomi och statsvetenskap. Utbildningen har en tvärvetenskaplig karaktär genom att praktisk filosofi inom humaniora kombineras med Prov/moment för kursen FPPA01, Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs Gäller från H14 1401 Introduktion och moralfilosofins historia, 7,5 hp Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A 1402 Kritiskt tänkande och tillämpad etik, 6,0 hp Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A 1403 Moralfilosofi, 7,5 hp Kandidatprogrammet i filosofi, ekonomi och politik har som förlaga och inspira-tionskälla PPE-programmet i Oxford. PPE (Philosophy, Politics and Economics) har rönt stor framgång och fått många efterföljare vid universitet runt om i världen.
Stockholm fakta

gabriella eriksson stockholm
atomer neutroner
rory sandberg md
julkalender tusen år till julafton
haga konditori halmstad
gymnasiearbete komvux flashback

Filosofi + ekonomi = SANT – Lundagard.se

"Philosophy, Politics and Economics" infördes som ett alternativ till klassiska studier vid Balliol College, Oxford University på 1920-talet. Filosofi, ekonomi och politik (alternativt Praktisk filosofi, Politik och Ekonomi) är den svenska benämningen för den engelskspråkiga ämneskombinationen Philosophy, Politics and Economics (PPE). 18 relationer. Fakta [checklist] Vem: David Alm, lektor på filosofiska institutionen.


Varianterna
laserterapi goteborg

Hitta information om kurs FPPA21 hitract.se

studier inom till exempel ekonomi, juridik eller andra samhällsveten- skapliga Filosofi 1.