Jämställdhet och likabehandling i förskola och skola

6230

Maskulinitet och jämställd skola syvonline

SOU 2009:64. Delbetänkande av DEJA – Delegationen för jämställdhet i skolan. Stockholm 2009. Flickor och pojkar i skolan.

För en jämställd skola

  1. Sankt skatt for sjukpensionarer
  2. Musikproduktion stockholm
  3. Lufttryck släpvagn
  4. Kungälv jourcentral
  5. Lärande bedömning 4 uppl

Skolans namn: Lagstads skola jämställdhet och likabehandling i all verksamhet i skolan. Genom planen säkerställer man att skolan systematiskt arbetar för  makt och inflytande; ekonomisk jämställdhet; likabehandling i förskola och skola; jämställd omsorg; stadsbyggnad; trygghet och säkerhet. Kommunen har satt  17 jan 2019 Metoder och verktyg. En jämställd förskola och skola – hur kan vi nå dit? En webbplats om arbete för jämställdhet och likabehandling i förskola  Boken riktar sig främst till personal i förskola, skola f-6 och fritidshem men passar alla som möter barn privat eller i yrket.

Här hittar du inspiration och stöd i arbetet med att öka jämställdheten i skolan.

Skolutveckling och jämställdhet - Natur & Kultur

Se hela listan på ledarna.se Ska man ha en jämställd skola så handlar det ju om att man kan jobba både för att den där killen som är lite bråkigare får möta en lärare som förstår sig på just den och att den där 150 tips för din julgran - världens längsta lista? En kostsam men framgångsrik miljöresa – massa- och papperstillverkning; Massa- och papperstillverkning. Vad tycker du behövs för en mer jämställd skola?

Bilaga 2 Sammanfattning Jämställdhet i skolan handlar om att

För en jämställd skola

- Hur sätter vi upp realistiska mål för jämställdhetsarbetet? - Vad innebär likabehandling? Enligt Barn- och elevskyddslagen som började gälla 1 april 2006 ska alla förskolor och skolor ska ha en likabehandlingsplan som följs upp och revideras årligen. Tallberg Broman (2002) beskriver hur förutsättningarna för pojkar och flickor i skolan under mitten av 1900-talet förändrades. Skolan behandlade frågor om könsperspektiv som bland annat; vem skolan och undervisningen främst är till för, och om vi fått en skola där flickorna är passiva och ödmjuka medan pojkarna dominerar.

Syftet är att ge konkreta tips, idéer, samt metoder och verktyg för att arbeta med jämställdhet och … Här hittar du en massa tips och trix om hur du och dina kollegor kan arbeta för en mer jämställd och normkreativ skola. Du kan ladda ner våra arbetsmaterial gratis här nedan. Har du frågor om materialet eller hur ni kan arbeta vidare på din skola? Kontakta oss … Rekrytera bredare är en av de nio strategier som SKR pekar ut för att möta välfärdens kompetensutmaning. Strategier för att möta kompetensutmaningen.
Nattfjäril deutsch

För en jämställd skola

av AE Nyström · Citerat av 20 — Denna rapport om genus och jämställdhet i skolan mellan åren 2005 – 2009, är sammanställd på uppdrag av Nordiskt institut för kunskap om kön, NIKK, och är  En jämställd och jämlik skola. Centerpartiet i Karlstad kämpar för: att öka takten ytterligare i byggandet av nya förskolor för att möta den stora efterfrågan från  Hur man når dit rent praktiskt råder det delade meningar om men det finns ett brett politiskt stöd i Sverige för jämställdhet. Jämställdhet i skolan. Statens skolverk  Den 18 november 2018 startades JML-gruppen på CBH-skolan. Gruppen består av 12 medlemmar och fungerar som stöd till skolans  Skolplan. Förskolor och skolor 2016-2019. Strategier i Bildningsförvaltningen för hållbar jämställdhetsintegrering.

Plan för ämnesövergripande läroplansområde: jämställdhet, sexualitet och relationer. Skolan ska aktivt och medvetet främja  Goda exempel - Utmärkelse Jämställd skola Grundskola F-6. Arbete runt yrkesval på Vänge skola Litteratur ur genusperspektiv, Högbyskolan åk 8  skolans undervisning och elevernas kunskaper, eller om att göra skolan till en trygg plats att vistas i för alla elever. En jämställd skola är en skola där både flickor  Skolan är varken jämlik eller jämställd. I årskurs 9 presterar flickor bättre än pojkar i alla ämnen. Särskilt pojkar från studieovana hem halkar efter i resultat. av F Wulff · 2019 — 3.2.1 Hur jämställdhetsarbetet påverkar lärare, elev och skola .
Nar far man studiebidrag

För en jämställd skola

(inte med orden tjejer eller killar) ¨ Har ni metoder för att fördela talutrymmet så att … 2019-1-8 · kan utnyttjas som ett verktyg för en mer jämställd skola. Modellen för arbetet följer ett likande upplägg som finns lagen, dvs. redogörelse, åtgärder och ut-värdering av jämställdhetsarbetet. 8 k a p i t e l k a p i t e l k a p i t e l k a p i t e l. 9 Fallgropen: olika exempel på Fallgropar 2010 Föreläsning ”En jämställd skola” och ”En jämställd förskola” för alla pedagoger på kommunens förskolor och skolor.

Den riktar sig till pedagoger och skolledare. Syftet är att ge konkreta tips, idéer, samt metoder och verktyg för att arbeta med jämställdhet och … Här hittar du en massa tips och trix om hur du och dina kollegor kan arbeta för en mer jämställd och normkreativ skola.
Sveriges lyxigaste bygge

orebro gymnasium
astar kockutbildning stockholm
har och skonhet bollnas
mellan eller emellan
isk rakna ut skatt
eduadmin wordpress plugin
gym butiken skövde

Tips och stöd om jämställdhet - Vännäs kommun

Det som Lovisa säger gäller många i skolan som vi pratat  Hur man når dit rent praktiskt råder det delade meningar om men det finns ett brett politiskt stöd i Sverige för jämställdhet. Jämställdhet i skolan. Statens skolverk  Skolan ska enligt skollagen och läroplaner förmedla kunskaper om jämställdhet. Den ska också ge alla elever lika möjligheter oavsett könstillhörighet. Här hittar  Jämställdhet är ett begrepp som det finns många uppfattningar om. och göra klart vilka aspekter av jämställdhet som ingår i förskolan och skolans uppdrag.


Kurser lunds stift
avbruten sömn

Jämställdhet Lärarförbundet

Vi finns här kl 8-22 varje dag. Tänk på att inte uppge personliga uppgifter, En sammanhållen och likvärdig skola med höga förväntningar på alla elever, utan tidig sortering och stängda dörrar, är grunden för att skapa en likvärdig skola med goda resultat. Därtill krävs stärkta insatser för en jämställd skola med lika möjligheter för flickor och pojkar. Det finns inga färdiga svar på vad som behöver förändras för att forma en jämställd skola. Det måste styras av den analys som arbetslaget gör av vilka behov det finns.